December 31, 2007
@ 05:08 PM

C#'daki using direktifini hepimiz biliyoruz.

using System;
using System.Data;

Peki tam olarak ne yapıyor bu using? İlk aşamada bilinen görevini açıklayayım.Using direktifleri yazarak, kullanacağınız sınıfın namespace'ini tekrar tekrar bildirmenize gerek kalmaz.

Örneğin "using System.Data.SqlClient;" kodunu yazdığınızda bir SqlParameter nesnesi yaratmak için;

System.Data.SqlClient.SqlParameter paramSQL1 = 
new System.Data.SqlClient.SqlParameter();

yazmanıza gerek kalmaz.

SqlParameter paramSQL1 = new SqlParameter();

kodu ile tanımlamayı yapabilirsiniz.

Bunun yanısıra using direktifi ile aliaslar yaratabiliriz.Ooo süper.Ee nedir bu alias?
Aynı projede farklı namespaceler içinde projeler geliştirebiliriz.Örneğin "AndromedaM31SarmalGalaksi" ve "M33SpiralGalaksi" namespace lerimiz olsun.
"AndromedaM31SarmalGalaksi" namespace i icinde "Yıldız" isminde bir sınıfımız olsun.Aynı şekilde ikinci galaksimiz "M33SpiralGalaksi" namespace'inde de
"Yıldız" isminde bir sınıfımız olsun.

Bu iki namespace'i aynı projede kullandığımızda Yıldız sınıfları çakışacaktır."Ambiguous name - choose from the following :)" mesajı ile Microsoft'ta da ne kadar espritüel kod geliştiren arkadaşlarımızın olduğunuda anlamış oluyoruz :P

Dolayısı ile hangi galaksi (namespace) için Yıldız sınıfını yarattığımızı belirtmemiz gerekir.
Bu tür durumlarda using direktifi ile alias tanımlarız.

Örnek proje:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

using AndromedaM31SarmalGalaksi;
using M33SpiralGalaksi;

namespace ConsoleApplication1
{
  using AndromedaM31SarmalGalaksi;
  using M33 = M33SpiralGalaksi.Yildiz; // İŞTE ALIAS IMIZ...

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
            // M33 alias ını kullanarak direkt olarak
            // M33SpiralGalaksi.Yildiz
            // sınıfını hedeflemiş bulunuyoruz...
M33 a = new M33();
Yildiz b = new Yildiz(); Console.WriteLine(a.ToString()); Console.WriteLine(b.ToString()); } } } namespace AndromedaM31SarmalGalaksi { public class Yildiz { public override string ToString() { return "Andromeda M31 Sarmal Galaksi"; } } } namespace M33SpiralGalaksi { public class Yildiz { public override string ToString() { return "M33 Spiral Galaksi"; } } }
Projenin çıktısı;

şeklinde olacaktır.

Gelelim using'in farklı bir kullanımına...
MSDN der ki : Defines a scope, outside of which an object or objects will be disposed.

Yani der ki using size, imlecin dışarı çıktığı anda using le yaratılan nesne veya nesnelerin yokedileceği bir blok yaratmanızı sağlar.
Unutmadan değinmek isterim using ile yaratılacak nesneler IDisposable arayüzünü uygulamış olmalıdırlar!

using (nesne yaratma işlemi)
{
}
//yarattığımız nesne imleç bu satıra gelince yok olacaktır.

En güzel anlatım örnekli anlatımdır derler, hemen bir örnek yapalım.

using System;

class C : IDisposable
{
  public void UseLimitedResource()
  {
    Console.WriteLine("Using limited resource...");
  }

  void IDisposable.Dispose()
  {
    Console.WriteLine("Disposing limited resource.");
  }
}

class Program
{
  static void Main()
  {
    using (C c = new C())
    {
      c.UseLimitedResource();
    }
    Console.WriteLine("Now outside using statement.");
    Console.ReadLine();
  }
}

Çıktıya bakalım;Evet tahmin ettiğimiz gibi; "Now outside using statement." mesajından önce imleç using kod bloğundan çıktığı için otomatik olarak C sınıfının Dispose metodu çağırılmıştır.

Alt tarafı using değil mi? :)
Hayırlı kodlamalar...

Kaynak:MSDN


 
Comments are closed.