Bana en fazla gelen sorulardan birisi...

mySQL:

SELECT column FROM table
ORDER BY RAND()
LIMIT 1

PostgreSQL:

SELECT column FROM table
ORDER BY RANDOM()
LIMIT 1

Microsoft SQL Server:

SELECT TOP 1 column FROM table
ORDER BY NEWID()

IBM DB2:

SELECT column FROM table
ORDER BY RAND()
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY

Oracle:

SELECT column FROM
( SELECT column FROM table
ORDER BY dbms_random.value )
WHERE rownum = 1

 
Categories: Server Systems

November 27, 2006
@ 02:03 PM

Evdeyim.Kodluyorum.Bizim aslan kendi laptopunda youtube u geziyor...
Yatma vakti dedim.Tamam dedi, odasına gitti.
Bende bir süre çalıştım ve yatmak üzere bilgisayarı kapattım.
Tam oğluşun bilgisayarını kapatacaktım ki ekranda bir mesaj...
[Active Directory]
"To manage users and groups on this computer, use local users and groups......"

Bizimki ilk hack denemesini yapmış dedim içimden :)

 
Categories: Genel

November 17, 2006
@ 11:23 AM

Çok sevdiğim bir arkadaşım uzun bir bocalama zamanından sonra bana bu problemle geldi.Bu sorunla karşılaşan arkadaşlar bocalamasın diye yazayım dedim.

Projenize Add Items dan SiteMap dosyası ekleyin ve değerlerinizi yazın; ör:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >
    <siteMapNode url="root.aspx" title="root"  description="">
        <siteMapNode url="1.aspx" title="1 menü"  description="">
          <siteMapNode url="1a.aspx" title="1a menü"  description="" />
          <siteMapNode url="1b.aspx" title="1a menü"  description="" />
        </siteMapNode>
        <siteMapNode url="2.aspx" title="2 menü"  description="">
          <siteMapNode url="2a.aspx" title="2a menü"  description="" />
        </siteMapNode>
    </siteMapNode>
</siteMap>

ASP.NET sayfanıza SiteMapDataSource ve Menü kontrollerini ekleyin.
    <div>
        <asp:Menu ID="Menu1" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1">
        </asp:Menu>   
    </div>
        <asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" />
    </form>

Projenizi çalıştırdığınızda sadece bir root menüsü göreceksiniz.Peki root 'un yanına bir menü seçeneği daha eklemek isterseniz ne yapmanız gerekir? SiteMap dosyasina <SiteMap> tagı arasına 1 tane daha <SiteMapNode> ekleyelim?

Ne yazıkki hayır.Vs2k5 size derlemeye çalıştığınızda hata verecektir.Çünkü <SiteMap> tag'inin arasında sadece 1 tane <SiteMapNode> a izin verilir.Bu sorunu aşmak için yapmaniz gereken çok basit.

Sayfanızdaki SiteMapDataSource kontrolüne ait tag'a bir özellik ekleyeceksiniz,
<asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" ShowStartingNode="false"/>
ShowStartingNode="false"

Artık root menü de gözükmeyecek 1 ve 2 görüntülenecektir.

ShowStartingNode="false" dan önce;
sitemap.JPG

ShowStartingNode="false" dan sonra;
sitemap1.JPG

 
Categories: Software

November 17, 2006
@ 10:58 AM

VSTO Sunucu dökümanları & Cache kullanımı
http://www.yazgelistir.com/Makaleler/1000001052.ygpx

GridView & DetailsView kontrollerinin kullanımı & MsSQL Stored Proc entegrasyonu ile veri bütünlüğünün sağlanması
http://www.yazgelistir.com/Makaleler/1000001050.ygpx
http://www.yazgelistir.com/Makaleler/1000001051.ygpx

 
Categories: Articles