Uzun zaman önce yazıp hdd de unuttuğum bir makale...


Tüm yazılımcı arkadaşlara selamlar,

Bu makalemde C# ile Microsoft Outlook contact bilgilerinin nasıl okunacağına değineceğim.

Geliştirdiğimiz uygulamaların çoğunda kullanıcıların hali hazırda sistemlerinde mevcut olan bilgilerini almamız gerekir.Bu mevcut bilgileri mevcut kaynaklardan okumak yerine kendi geliştirdiğimiz yazılımlarda tutmak hem kullanıcı hem de biz programcılar için zor olacaktır.Örnek olarak geliştirdiğimiz uygulamada kullanıcının bir raporu fax olarak göndermesi gerekebilir.Eğer 3rd party fax araçları kullanıyorsak gönderim işlemlerini kod ile halletmemiz gerekebilir.Bu gibi durumlarda kullanıcılardan fax gönderimi için ayrı bir veritabanı veya kayıt bölümü oluşturmak hem kullanıcıların birden fazla kaynağa veri girmesini hem de bizim fazladan kodlama yapmamızı gerektirir.

Kullanıcıların contact bilgilerini mevcut olarak kullandıkları Microsoft Outlook uygulamasından okumamız hem kullanıcı için kolaylık sağlayacaktır hem de bizim daha az kod yazmamızı.

Yeni bir windows uygulaması açın ve formun üzerine bir button ve bir listview nesnesi yerleştirin.
Solution Explorer çerçevesi yardımıyla projeye "Microsoft Outlook 11.0 Object Library" COM bileşenini ekleyin.

Projemize Outlook Contact bilgilerini okuma işlemini gerçekleştireceğimiz MyOutlookIntegration ismiyle yeni bir sınıf ekleyin.
Sınıfımıza IDisposeable arayüzünü entegre edelim.

Outlook Contact bilgilerine erişmek için 3 arayüz tanımlayacağız.Bu tanımlama işlemini sınıf etki alanında gerçekleştirelim ki sınıf'a ait metodlarda bu nesnelere erişimimiz mümkün olsun.

private Microsoft.Office.Interop.Outlook.Application objOutlook = null;
private Microsoft.Office.Interop.Outlook.NameSpace objNamespace = null;
private Microsoft.Office.Interop.Outlook.MAPIFolder objFolder = null;


Application arayüzü Microsoft Outlook uygulamasını temsil edecektir.
NameSpace arayüzü Outlook uygulamasında bulunan MAPI alanına erişmemizi sağlayacaktır.
MAPIFolder arayüzü ise Contact klasörünü temsil edecektir.

objOutlook ve objNameSpace nesnelerini sınıfımızın yapıcı metodunda yaratacağız.

public MyOutlookIntegration()
{
    objOutlook = new Microsoft.Office.Interop.Outlook.ApplicationClass();
    objNamespace = objOutlook.GetNamespace("MAPI");
}

Sınıfımıza GetContacts ismiyle bir metod ekleyeceğiz.Bu metod objFolder nesnemize objNamespace nesnesini kullanarak Contacts klasörünü atayacaktır.Bu sayede objFolder nesnemizde artık Contact bilgileri mevcut olacaktır.Ardından bu itemları okuyarak bir arraylist sınıfına aktaracağız ve geri dönüş değeri olarak bu arraylist sınıfını göndereceğiz.

public ArrayList GetContacts()
{
    ArrayList lstContacts = new ArrayList();

    Microsoft.Office.Interop.Outlook.ContactItem item;
    try
    {
        objFolder = objNamespace.GetDefaultFolder(Microsoft.Office.Interop.Outlook.OlDefaultFolders.olFolderContacts);
        System.Collections.IEnumerator MsgEnum = objFolder.Items.GetEnumerator();
        while (MsgEnum.MoveNext())
        {
            item = (Microsoft.Office.Interop.Outlook.ContactItem)MsgEnum.Current;
            lstContacts.Add(item);
        }
    }
    catch (System.Exception e)
    {
        throw(new Exception("MyOutlookIntegration Error",e));
    }
    return lstContacts;
}


COM bileşenleri ile Office uygulamaları entegrasyon işlemlerinde en fazla karşılaşılan problemlerden bir tanesi de, üzerinde çalıştığımız Office uygulamasının yazdığımız kodun işlemlerinin sonlanmasına rağmen sistemde çalışır durumda kalması ve uygulamamızın bu işlemi tekrarlaması sonucunda Office uygulamasının process lerinin çoğalmasıdır.Bu problemlerden dolayı çoğu zaman performans sorunları yaşanır veya kullanıcının normal Office uygulamalarını kullanımını etkiler.Bunu engellemek için Application arayüzü ile yarattığımız objOutlook nesnesinin Quit metodu sınıfımız sonlandığında çalışmalıdır.IDisposable arayüzünden türettiğimiz sınıfımızın Dispose metodunu kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

public void Dispose()
{
    if (objOutlook != null) objOutlook.Quit();
}


Şimdi yarattığımız sınıfı test edelim.Form1 üzerine yerleştirdiğimiz button1 nesnesinin click olayına aşağıdaki kodu yazalım.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MyOutlookIntegration MyOutlook = new MyOutlookIntegration();
    ArrayList lstContacts= MyOutlook.GetContacts();


    lvFill.View = View.Details; 
    lvFill.Clear();
    lvFill.Columns.Clear();
    lvFill.Columns.Add("İsim");
    lvFill.Columns.Add("Soyisim");
    lvFill.Columns.Add("İş fax numarası");
    lvFill.Columns.Add("Ev fax numarası");
    lvFill.Columns.Add("Diğer fax numarası");
    lvFill.Columns.Add("Şirket ismi");
    lvFill.Columns.Add("Email adresi");
    lvFill.Columns.Add("Ev telefonu");
    lvFill.Columns.Add("İş telefonu");

    foreach (Microsoft.Office.Interop.Outlook.ContactItem item in lstContacts)
    {
        ListViewItem lvFillItem = new ListViewItem(new string[] { 
            item.FirstName,
            item.LastName,
            item.BusinessFaxNumber,
            item.HomeFaxNumber,
            item.OtherFaxNumber,
            item.CompanyName,
            item.Email1Address,
            item.HomeTelephoneNumber,
            item.BusinessTelephoneNumber
            });
        lvFill.Items.Add(lvFillItem);
    }
}


Projemizi çalıştırıp test edelim.


Evet gördüğünüz gibi yarattığımız sınıfla artık Outlook contact bilgilerini okuyabiliyor ve uygulamalarımızda kullanabiliyoruz.

Microsoft.Office.Interop.Outlook.ContactItem nesnesinde isim,soyisim,iş fax numarası,ev fax numarası,Diğer fax numarası,şirket ismi,email adresi,ev telefonu,iş telefonu bilgilerine ek olarak Outlook contact bilgilerinde bulunan diğer bilgiler de mevcuttur.Bu örnekte yeterli olacağını düşündüklerimi uyguladım.Siz kendi uygulamalarınızda diğer alanları da kullanabilirsiniz.

Evet bir makalenin daha sonuna geldik.Umarım yararlı olmuştur.
Hepinize mutlu günler dilerim. 

Levent YILDIZ
theone@leventyildiz.net
msmoracle@hotmail.com 
http://www.leventyildiz.net


 
Comments are closed.