BHO nedir ilk önce bunu açıklayalım.Browser Helper Object, işletim sisteminde Browser görevini üstlenmiş bileşenler üzerinde çalışmak için tasarlanmış eklentilerdir.Internet Explorer 'a yazılan eklentiler iyi bir BHO örneği olacaktır.

BHO objemiz IObjectWithSite arayüzünden türemelidir.Bu arayüzün SetSite ve GetSite isminde iki metodu mevcuttur.İlk önce bu arayüzü gözden geçirelim.

using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace MyBHO
{
[ComVisible(true),
Guid("FC4801A3-2BA9-11CF-A229-00AA003D7352"),
InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface IObjectWithSite
{
[PreserveSig]
int SetSite([MarshalAs(UnmanagedType.IUnknown)]object site);
[PreserveSig]
int GetSite(ref Guid guid, out IntPtr ppvSite);
}
}

IE herhangi bir browser kontrolü oluşturduğunda SetSite çalışacak ve biz de gerekli nesneleri burada atayacağız.
Şimdi IObjectWithSite arayüzünden türeyen MyBHO sınıfımızı inceleyelim.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

using System.Runtime.InteropServices;
using Microsoft.Win32;
using SHDocVw;

namespace MyBHO
{
[ComVisible(true),
ClassInterface(ClassInterfaceType.None)]
public class MyBHO : IObjectWithSite
{
WebBrowser webBrowser;

public MyBHO()
{
}

public static string BHOKEYNAME = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Browser Helper Objects";

[ComRegisterFunction]
public static void RegisterBHO(Type t)
{
RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(BHOKEYNAME, true);

if (key == null)
key = Registry.LocalMachine.CreateSubKey(BHOKEYNAME);

string guidString = t.GUID.ToString("B");
RegistryKey bhoKey = key.OpenSubKey(guidString);

if (bhoKey == null)
bhoKey = key.CreateSubKey(guidString);

key.Close();
bhoKey.Close();
}

[ComUnregisterFunction]
public static void UnregisterBHO(Type t)
{
RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(BHOKEYNAME, true);
string guidString = t.GUID.ToString("B");

if (key != null)
key.DeleteSubKey(guidString, false);
}

public void webBrowser_BeforeNavigate2(object pDisp, ref object Url,
ref object Flags, ref object TargetFrameName, ref object PostData,
ref object Headers, ref bool Cancel)
{
string _Url = (string)Url;
Uri _uri = new Uri(_Url);
if (_uri.Host == "www.leventyildiz.net")
{
Cancel = true;
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Bu siteye çıkamazsınız");
}
}

#region IObjectWithSite Members
public int SetSite(object site)
{
if (site != null)
{
webBrowser = (WebBrowser)site;
if (webBrowser != null)
{
webBrowser.BeforeNavigate2 += new DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2EventHandler(webBrowser_BeforeNavigate2);
}
}
else
{
if (webBrowser != null)
{
webBrowser.BeforeNavigate2 -= new DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2EventHandler(webBrowser_BeforeNavigate2);
webBrowser = null;
}
}
return 0;
}

public int GetSite(ref Guid guid, out IntPtr ppvSite)
{
IntPtr punk = Marshal.GetIUnknownForObject(webBrowser);
int hr = Marshal.QueryInterface(punk, ref guid, out ppvSite);
Marshal.Release(punk);

return hr;
}
#endregion
}
}

Açıklamalar
SHDOCVW
using SHDocVw;
SetSite metodu ile gelen object türünden site nesnesi "Microsoft Internet Controls" com'unda (ShDocVw.dll) bulunan WebBrowser nesnesine dönüştürülerek kullanılacağından dolayı bu com'u projemize register etmemiz gerekmektedir.

BHOKEYNAME
public static string BHOKEYNAME = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Browser Helper Objects";
Bu string, IE nin eklentilerinin kaydedildiği registry key'i dir.Assembly mizi register ettiğimizde ComRegisterFunction niteliği ile işaretlenmiş public static void RegisterBHO(Type t) metodu çalışacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.Unregister da ise tahmin edeceğiniz gibi ComUnregisterFunction niteliği ile işaretlenmiş public static void UnregisterBHO(Type t) metodu çalışacak ve eklentinin IE kaydından çıkartılması için gerekli işlemler yapılacaktır.

SetSite
public int SetSite(object site)
{
if (site != null)
{
webBrowser = (WebBrowser)site;
if (webBrowser != null)
{
webBrowser.BeforeNavigate2 += new DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2EventHandler(webBrowser_BeforeNavigate2);
}
}
else
{
if (webBrowser != null)
{
webBrowser.BeforeNavigate2 -= new DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2EventHandler(webBrowser_BeforeNavigate2);
webBrowser = null;
}
}
return 0;
}

bu kod IE yeni bir webbrowser kontrolü oluşturduğunda çalışacak koddur.Biz bu metodda gönderilen object türünden site nesnesini sınıf bazında erişimi olan webbrowser nesnemize set ediyoruz.Bu işlem esnasında webBrowser_BeforeNavigate2 metodunu webbrowser nesnesinin BeforeNavigate2 olayına bağlıyoruz.Dolayısı ile yeni bir sayfa açılmak istendiğinde ilk önce bizim metodumuz çağıralacak ve gerekli kontrolleri yapabiliyor olacağız.

BeforeNavigate
public void webBrowser_BeforeNavigate2(object pDisp, ref object Url,
ref object Flags, ref object TargetFrameName, ref object PostData,
ref object Headers, ref bool Cancel)
{
string _Url = (string)Url;
Uri _uri = new Uri(_Url);
if (_uri.Host == "www.leventyildiz.net")
{
Cancel = true;
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Bu siteye çıkamazsınız");
}
}

En basit metod :) gitmek istenilen Url bize metod tarafından bildiriliyor, bizde bunu kontrol edip izin veriyoruz veya işlemi iptal ediyoruz.Tabi bu metodda istediğimiz gibi kontroller gerçekleştirebilir, windows formlarıyla bilgi alabiliriz...

Yapılacak son işlem projemizi derledikten sonra regasm tool'u ile assembly mizi register etmek olacaktır.

vs 2005 command prompt ta

regasm /codebase MyBHO.dll
komutu IE add-on'umuzu register eder...
regasm /unregister MyBHO.dll
komutu IE add-on'umuzu unregister eder...

Sonuç olarak add-onumuzu IE özellikleri penceresinde görebiliriz.


 
Categories: Software
Tracked by:
http://9od-information.info/39105963/index.html [Pingback]
http://9ov-information.info/64881899/ford-plant-tours.html [Pingback]
http://9qm-information.info/62403892/index.html [Pingback]
http://9qk-information.info/16619698/intervista-luigi-berlusconi-18-anno.html [Pingback]
http://9ou-information.info/93014015/westin-hotel-bedding.html [Pingback]
http://9om-information.info/96701805/index.html [Pingback]
http://9qs-information.info/13615605/piano-traffico-annullamento-sentenza-tar.ht... [Pingback]
http://9qb-information.info/44344505/index.html [Pingback]
"And some else, come here..." (FlasheR!) [Trackback]
http://9qg-information.info/29008212/ricetta-capone.html [Pingback]
http://9sj-information.info/65473960/album-duran-duran.html [Pingback]
http://9rj-information.info/43881142/boltier-furniture.html [Pingback]
http://9rl-information.info/41218390/cundiff-tree-service-45431.html [Pingback]
http://9rj-information.info/34605184/index.html [Pingback]
"And some else, come here..." (FlasheR!) [Trackback]
http://9te-free-porn.info/27974698/massage-parlor-in-pittsburgh-that-includes-se... [Pingback]
http://9rn-information.info/08928467/max-risk-credit-spread.html [Pingback]
http://9ra-information.info/94188821/index.html [Pingback]
http://9sh-information.info/65847592/index.html [Pingback]
http://9uaak-free-porn.info/76239810/charleston-spice-trader.html [Pingback]
http://9tt-free-porn.info/76531406/index.html [Pingback]
http://9uaam-free-porn.info/66926093/index.html [Pingback]
http://9tq-free-porn.info/57238199/index.html [Pingback]
http://9uabk-free-porn.info/04954446/tila-nguyen-pics-thumbnails.html [Pingback]
http://9uafn-le-informazioni.info/43111399/telefonbuch-osterreich.html [Pingback]
http://9uafa-le-informazioni.info/27019961/index.html [Pingback]
http://9uafd-le-informazioni.info/40477804/cercare-un-contatto-in-yahoo.html [Pingback]
http://9uafe-le-informazioni.info/55788832/convention-centre-atlantic-city.html [Pingback]
http://9uaff-le-informazioni.info/37223447/index.html [Pingback]
http://9uaeh-le-informazioni.info/12261747/index.html [Pingback]
http://9uafe-le-informazioni.info/50742303/aereoporto-di-linate-parcheggio.html [Pingback]
http://9uaed-le-informazioni.info/56392976/index.html [Pingback]
http://9uaht-le-informazioni.info/80337805/index.html [Pingback]
http://9uahp-le-informazioni.info/64059231/index.html [Pingback]
http://9uagh-le-informazioni.info/08949418/global-lifts-company-srl.html [Pingback]
http://9uagk-le-informazioni.info/36072127/jenna-haze-fuck.html [Pingback]
http://9uago-le-informazioni.info/66009576/storico-sociale.html [Pingback]
http://9uahg-le-informazioni.info/77054632/testo-canzone-only-time.html [Pingback]
http://9uahf-le-informazioni.info/61300691/index.html [Pingback]
http://9uahj-le-informazioni.info/60208709/index.html [Pingback]
http://9ualm-free-porn.info/56550724/index.html [Pingback]
http://9uajp-free-porn.info/16514482/index.html [Pingback]
http://9uaio-free-porn.info/17659269/blow-job-massage-parlour-in-singapore.html [Pingback]
http://9uaie-free-porn.info/78250881/index.html [Pingback]
http://9uajj-free-porn.info/05023216/index.html [Pingback]
http://9uajm-free-porn.info/88721952/index.html [Pingback]
http://9uakr-free-porn.info/87140945/babes-kcik.html [Pingback]
http://9uanm-free-porn.info/78194581/ichigo-mashimaro-hentai.html [Pingback]
http://9uamd-le-informazioni.info/49056544/index.html [Pingback]
http://9uanl-free-porn.info/26114513/index.html [Pingback]
http://9uano-free-porn.info/30255361/index.html [Pingback]
http://9uanp-free-porn.info/72753390/my-mom-s-fucking-blackzilla-katrina.html [Pingback]
http://9uaml-le-informazioni.info/20602385/index.html [Pingback]
http://9uamk-le-informazioni.info/52001119/index.html [Pingback]
http://9uanl-free-porn.info/73413912/big-tits-toplist.html [Pingback]
http://9uanp-free-porn.info/20498335/index.html [Pingback]
http://9uamj-le-informazioni.info/21577279/index.html [Pingback]
http://9uanm-free-porn.info/82343104/nude-ans-d-secluded-beaches.html [Pingback]
http://9uamo-le-informazioni.info/89275371/index.html [Pingback]
http://9uaor-free-porn.info/73296102/index.html [Pingback]
http://9uanf-free-porn.info/46037558/index.html [Pingback]
http://9uaoe-free-porn.info/66394983/index.html [Pingback]
http://9uamh-le-informazioni.info/84843967/index.html [Pingback]
http://9uaml-le-informazioni.info/85165952/index.html [Pingback]
http://9uaml-le-informazioni.info/74994928/index.html [Pingback]
http://9uaok-free-porn.info/85703556/i-wore-my-girlfriends-cloths.html [Pingback]
http://9uaoh-free-porn.info/84705028/hardcore-teen-gangbang.html [Pingback]
http://9uaml-le-informazioni.info/52608380/index.html [Pingback]
http://9uang-free-porn.info/31680496/index.html [Pingback]
http://9uaoi-free-porn.info/78338787/escorts-in-zurich.html [Pingback]
http://9uarp-free-porn.info/13698478/young-male-stars-exposed.html [Pingback]
http://9uaqq-free-porn.info/16541623/sexy-and-funny-forum.html [Pingback]
http://9uapq-free-porn.info/15118993/index.html [Pingback]
http://9uart-free-porn.info/46726612/index.html [Pingback]
http://9uaqo-free-porn.info/26131785/index.html [Pingback]
http://9uars-free-porn.info/75137323/index.html [Pingback]
http://9uaqn-free-porn.info/88155914/cheetah-girls-photos.html [Pingback]
http://9uars-free-porn.info/86680896/index.html [Pingback]
http://9uaqn-free-porn.info/98297800/it-s-your-birthday-it-s-time-to-celebrate-y... [Pingback]
http://9uapm-free-porn.info/67356843/index.html [Pingback]
http://9uaqj-free-porn.info/54624700/if-you-think-i-m-sexy-lyrics.html [Pingback]
http://9uarq-free-porn.info/50907674/index.html [Pingback]
http://9uapj-free-porn.info/79251779/bel-ami-boys-videos.html [Pingback]
http://9uarb-free-porn.info/54734659/index.html [Pingback]
http://9uara-free-porn.info/83130317/index.html [Pingback]
http://9uapf-free-porn.info/03547908/index.html [Pingback]
http://9uapc-free-porn.info/11574966/index.html [Pingback]
http://9uaqc-free-porn.info/22503824/index.html [Pingback]
http://9uapj-free-porn.info/85759695/index.html [Pingback]
http://9uaqs-free-porn.info/57026426/index.html [Pingback]
http://9uarc-free-porn.info/60550302/index.html [Pingback]
http://9uaqe-free-porn.info/16305341/index.html [Pingback]
http://9uaqm-free-porn.info/70131332/south-carolina-gays-and-lesbians.html [Pingback]
http://9uari-free-porn.info/25999794/babyphat-phone.html [Pingback]
http://9uaqk-free-porn.info/79099056/index.html [Pingback]
http://9uapo-free-porn.info/27142799/index.html [Pingback]
http://9uapc-free-porn.info/20301996/index.html [Pingback]
http://9uarn-free-porn.info/91273538/index.html [Pingback]
http://9uaxi-free-porn.info/49256284/index.html [Pingback]
http://9uaso-free-porn.info/30557735/index.html [Pingback]
http://9uatm-free-porn.info/72045136/how-to-organize-a-teenage-girls-room.html [Pingback]
http://9uawa-free-porn.info/42528053/index.html [Pingback]
http://9uawk-free-porn.info/01453829/index.html [Pingback]
http://9uauk-free-porn.info/99548019/nudestocking-photos.html [Pingback]
http://9uawq-free-porn.info/43053179/canal-bridge-saco-river.html [Pingback]
http://9uaul-free-porn.info/35117607/index.html [Pingback]
http://9uaul-free-porn.info/40641368/pantie-stories-long-text.html [Pingback]
http://9uavi-free-porn.info/74716456/index.html [Pingback]
http://9uaxk-free-porn.info/85828997/index.html [Pingback]
http://9uate-free-porn.info/12528880/index.html [Pingback]
http://9uaup-free-porn.info/11587267/index.html [Pingback]
http://9uasp-free-porn.info/70097467/porn-baby-oil.html [Pingback]
http://9uath-free-porn.info/19090655/index.html [Pingback]
http://9uauj-free-porn.info/45451280/lesbian-toon-thumbs.html [Pingback]
http://9uatf-free-porn.info/63794770/how-do-babies-get-yeast-infections.html [Pingback]
http://9uawi-free-porn.info/93361421/index.html [Pingback]
http://9uawi-free-porn.info/90427869/gay-porn-director.html [Pingback]
http://9uawm-free-porn.info/97623145/latin-kings-at-pr-day-parade-video.html [Pingback]
http://9uawg-free-porn.info/95133419/index.html [Pingback]
http://9uawm-free-porn.info/32873377/index.html [Pingback]
http://9uatd-free-porn.info/33354832/index.html [Pingback]
http://9uawh-free-porn.info/27018854/index.html [Pingback]
http://9uawa-free-porn.info/46733635/index.html [Pingback]
http://9uavb-free-porn.info/53857548/index.html [Pingback]
http://9uaun-free-porn.info/91326821/index.html [Pingback]
http://9uaud-free-porn.info/20928819/index.html [Pingback]
http://9uazd-free-porn.info/19906265/index.html [Pingback]
http://9uaze-free-porn.info/27191665/index.html [Pingback]
http://9uazd-free-porn.info/67238700/le-groupe-videotron-ltee-vl-17bl.html [Pingback]
http://9uaym-free-porn.info/04950375/cross-stitch-baby-quilt-tops.html [Pingback]
http://9uayb-free-porn.info/55385993/hungarian-pornstar-caroline-cage-picture-ma... [Pingback]
http://9ubaf-free-porn.info/76816125/index.html [Pingback]
http://9ubab-free-porn.info/17108948/index.html [Pingback]
http://9ubak-free-porn.info/23364608/index.html [Pingback]
http://9uayb-free-porn.info/38437221/preteen-boy-manga.html [Pingback]
http://9ubab-free-porn.info/55284147/index.html [Pingback]
http://9uayd-free-porn.info/80203773/infant-sons-penis.html [Pingback]
http://9uazg-free-porn.info/64074044/index.html [Pingback]
http://9uazb-free-porn.info/22755520/index.html [Pingback]
http://9uayh-free-porn.info/49701500/patricia-heaton-sexy-pictures.html [Pingback]
http://9uayt-free-porn.info/35093752/double-penation-sex-postion.html [Pingback]
http://9uazb-free-porn.info/90636145/anime-warrior.html [Pingback]
http://9uayl-free-porn.info/64199431/index.html [Pingback]
http://9uazh-free-porn.info/72046798/index.html [Pingback]
http://9uazs-free-porn.info/50632339/u-s-marine-corps-pickle-meadows-t-shirt.htm... [Pingback]
http://9uaze-free-porn.info/89198153/index.html [Pingback]
http://9ubab-free-porn.info/30780001/index.html [Pingback]
http://9uayr-free-porn.info/78265465/beautiful-women-fantasy-pictures.html [Pingback]
http://9uayn-free-porn.info/47632834/index.html [Pingback]
http://9uayb-free-porn.info/19170391/adding-flash-video-to-a-webpage.html [Pingback]
http://9uaza-free-porn.info/34972837/index.html [Pingback]
http://9ubas-free-porn.info/92849891/index.html [Pingback]
http://9ubae-free-porn.info/80147950/index.html [Pingback]
http://9ubag-free-porn.info/58488417/index.html [Pingback]
http://9ubal-free-porn.info/41704332/clean-home-video-software.html [Pingback]
http://9uazf-free-porn.info/28430637/index.html [Pingback]
http://9ubaq-free-porn.info/28311948/overweight-woman-be-sexy.html [Pingback]
http://9ubgj-free-porn.info/91109726/index.html [Pingback]
http://9ubgt-free-porn.info/70254066/girls-size-8-easter-dress.html [Pingback]
http://9ubbb-free-porn.info/37046501/free-straight-porn-trailers.html [Pingback]
http://9ubgd-free-porn.info/16678053/marshalls-nursery-st-louis-mo.html [Pingback]
http://9ubec-free-porn.info/67286402/index.html [Pingback]
http://9ubej-free-porn.info/94528755/index.html [Pingback]
http://9ubbh-free-porn.info/94593588/index.html [Pingback]
http://9ubdg-free-porn.info/95009372/index.html [Pingback]
http://9ubgk-free-porn.info/33823742/crotch-less-panty-pics.html [Pingback]
http://9uber-free-porn.info/92025093/index.html [Pingback]
http://9uben-free-porn.info/83885385/index.html [Pingback]
http://9ubgp-free-porn.info/97394016/horny-girl-numbers.html [Pingback]
http://9ubdj-free-porn.info/45405311/index.html [Pingback]
http://9ubem-free-porn.info/62541735/index.html [Pingback]
http://9ubgl-free-porn.info/82958581/index.html [Pingback]
http://9ubbb-free-porn.info/79757457/index.html [Pingback]
http://9ubeg-free-porn.info/60859447/gaynes.html [Pingback]
http://9ubfk-free-porn.info/49954183/index.html [Pingback]
http://9ubfd-free-porn.info/55264678/index.html [Pingback]
http://9ubcf-free-porn.info/75854538/watch-saddam-execution-full-video.html [Pingback]
http://9ubgn-free-porn.info/85459102/index.html [Pingback]
http://9ubek-free-porn.info/11130210/index.html [Pingback]
http://9ubfr-free-porn.info/02283741/black-gang-rapes-white-woman.html [Pingback]
http://9ubga-free-porn.info/16710403/pictures-of-tap-shoes.html [Pingback]
http://9ubdq-free-porn.info/16270548/index.html [Pingback]
http://9ubbb-free-porn.info/95758072/index.html [Pingback]
http://9ubec-free-porn.info/28846147/motovational-business-pictures.html [Pingback]
http://9ubcm-free-porn.info/59922690/index.html [Pingback]
http://9ubij-free-porn.info/18521559/sexy-short-skirt-photos.html [Pingback]
http://9ubii-free-porn.info/70739682/index.html [Pingback]
http://9ubhj-free-porn.info/07633323/index.html [Pingback]
http://9ubij-free-porn.info/06469808/pinkyxxx-clip.html [Pingback]
http://9ubhd-free-porn.info/66258613/index.html [Pingback]
http://9ubhb-free-porn.info/08060257/literature-circles-role-sheets-passage-pick... [Pingback]
http://9ubii-free-porn.info/34985186/index.html [Pingback]
http://9ubhr-free-porn.info/16153198/index.html [Pingback]
http://9ubij-free-porn.info/28965429/help-discipline-teen.html [Pingback]
http://9ubis-free-porn.info/13038164/mategai-sushi-picture.html [Pingback]
http://9ubim-free-porn.info/36334534/index.html [Pingback]
http://9ubim-free-porn.info/25978190/index.html [Pingback]
http://9ubha-free-porn.info/45056985/motion-picture-crew-names-in-other-language... [Pingback]
http://9ubis-free-porn.info/26330373/old-man-rape.html [Pingback]
http://9ubij-free-porn.info/96156380/index.html [Pingback]
http://9ubjs-free-porn.info/41531572/index.html [Pingback]
http://9ubjt-free-porn.info/48569613/extreme-nudes.html [Pingback]
http://9ubho-free-porn.info/21919873/index.html [Pingback]
http://9ubjp-free-porn.info/19863973/bromley-escorts.html [Pingback]
http://9ubip-free-porn.info/46081508/sex-why-do-i-get-so-wet-.html [Pingback]
http://9ubir-free-porn.info/89078519/index.html [Pingback]
http://9ubjp-free-porn.info/74984925/index.html [Pingback]
http://9ubhi-free-porn.info/97383336/index.html [Pingback]
http://9ubhj-free-porn.info/12359548/dollar-movies-in-lewsiville-texas.html [Pingback]
http://9ubne-free-porn.info/88477645/nude-lesbos.html [Pingback]
http://9ubkt-free-porn.info/81086564/wild-girls-google-video.html [Pingback]
http://9ubln-free-porn.info/44170201/index.html [Pingback]
http://9ubnr-free-porn.info/80323099/erotic-interacitve-girl-program.html [Pingback]
http://9ubll-free-porn.info/10693550/index.html [Pingback]
http://9ublt-free-porn.info/17302434/index.html [Pingback]
http://9ubmt-free-porn.info/05662278/jodie-sweetin-pics.html [Pingback]
http://9ublj-free-porn.info/62144187/fit-older-women-nude-milf.html [Pingback]
http://9ubnq-free-porn.info/71387171/gay-emo-skater-sex.html [Pingback]
http://9ubmj-free-porn.info/90605644/about-german-german-teens.html [Pingback]
http://9ubmq-free-porn.info/85555989/pics-of-john-terry.html [Pingback]
http://9ubmq-free-porn.info/51268434/index.html [Pingback]
http://9ubod-free-porn.info/50218089/washing-machine-lint-pick-up.html [Pingback]
http://9ubol-free-porn.info/32049374/index.html [Pingback]
http://9ubot-free-porn.info/22057031/index.html [Pingback]
http://9ubrh-free-porn.info/31286432/index.html [Pingback]
http://9ubrn-free-porn.info/44101371/index.html [Pingback]
http://9ubok-free-porn.info/33447867/index.html [Pingback]
http://9uboe-free-porn.info/14552780/u12-girls-soccer-virginia-rankings.html [Pingback]
http://9uboh-free-porn.info/60761517/index.html [Pingback]
http://9ubrs-free-porn.info/52861211/index.html [Pingback]
http://9ubop-free-porn.info/66942733/index.html [Pingback]
http://9ubti-free-porn.info/87969541/index.html [Pingback]
http://9ubss-free-porn.info/81136182/index.html [Pingback]
http://9ubsj-free-porn.info/72989592/index.html [Pingback]
http://9ubve-free-porn.info/52843652/index.html [Pingback]
http://9ubus-free-porn.info/42447588/index.html [Pingback]
http://9ubto-free-porn.info/28255400/index.html [Pingback]
http://9ubva-free-porn.info/38206682/index.html [Pingback]
http://www.google.com/search?q=xsgpdvui [Pingback]
http://www.google.com/search?q=pmtenrey [Pingback]